ต้นสนฉัตร หรือที่ภาษาอังกฤษเรียกกันว่า "House Pine/Norfolk Island Pine" เป็นต้นไม้ที่ถูกนำมาตกแต่งในงานคริศมาสต์จนหลายๆคนเรียกอีกชื่อว่า "ต้นคริสต์มาส "ไปแล้ว และกลายเป็นต้นไม้คริสต์ในหลายๆ ประเทศ และในประเทศไทยของเราก็เช่นเดียวกัน...