The Emmaline
Garden

ศูนย์รวมไอเดีย และจัดจำหน่ายอุปกรณ์ สำหรับจัดสวน ต้นไม้ เมล็ดพันธ์ไม้
เพื่อให้คุณสามารถตกแต่งสวนของคุณให้สวยงาม ตามแบบที่คุณต้องการ
หากคุณเป็นหนึ่งคนที่ชอบและหลงไหลในการจัดสวนและปลูกต้องไม้ ที่
The Emmaline Garden เราคือตัวเลือกที่คุณไม่ควรพลาด

ช่องทางติดต่อเรา

063-887-9455

@TheEmMaline

@theemmalinegarden

สินค้าที่เรามีจำหน่าย

เนื่องจากเว็บของเราเป็นเว็บไซต์ที่เน้นให้ความ
รู้ จึงมีสินค้าจำหน่ายเพียงเล็กน้อย เท่านั้นแต่
ในอนาคตเราจะหาสินค้าเพิ่มเติมมาจัดจำหน่าย
ให้

เมล็ดพันธ์

เมล็ดพันธ์ต้นไม้ เป็นอีกหนึ่งที่ทางเราได้
คัดสรรมาให้ลูกคำ ซึ่งมีนบางส่วนที่เป็น
เมล็ดพันธ์ของเราเอง และการแนะนำ
เพิ่มเติมจากแหล่งอื่นๆ

ดินปลูกต้นไม้

เป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญสำหรับต้นไม้ ที่ทุกท่าน
ควรรู้และควรเลือกใช้งานให้เหมาะสมกับ
พันธ์ไม้ของท่านเอง เพราะพืชแต่ละชนิด
เจริญเติบโตไม่เหมือนกัน

โรงเรือนปลูก

โรงเรือนเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะช่วย
ให้คุณสามารถป้องกันศัตรูพืช และช่วย
ในเรื่องของการดูแลต้นไม้ได้สะดวก และง่าย
ยิ่งขึ้นกว่เดิม

ต้นไม้ขนาดใหญ่

ในการจัดตกแต่งสวนมีทั้งต้นไม้ขนาด
เล็กและขนาดใหญ่ ดังนั้นทางเราจึงได้
รวบรวมข้อมูลสินค้าเกี่ยวกับต้นไม้ขนาด
ใหญ่ให้ลูกค้าได้เลือก

อุปกรณ์ดูแลสวน

แน่นอนว่าเป็นอีกหนึ่งสินค้าสำคัญที่จะ
ช่วยให้เราสามารถดูแลสวนได้ดียิ่งขึ้น
เพราะการเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมจะ
ทำให้ท่านสามารถทำงานได้ง่าย

ผลไม้และผัก

ในส่วนนี้จะเป็นสินค้าบางส่วนที่เรามีจัด
จำหน่าย และเป็นให้คำแนะนำความรู้เพิ่ม
เติมเกี่ยวกับสินในส่วนของผลไม้ และพืช
พักสวนครัว

ไม้ดอก ไม้ประดับ

เป็นต้นไม้ขนาดเล็กที่เราสามารถปลูกได้
ทั้งภายในและภายนอกอาคาร เพื่อให้
ห้องหรือสวนของคุณดีมีชีวิตชีวามากยิ่ง
ขึ้นกว่าเดิม

อุปกรณ์ปูพื้นสวน

ในการปรับพื้นที่สวยงาม ในปัจจุบันมี
หลากหลายมากมาย อาทิเช่น หินจัด
สวน ไม้เทียมสำหรับทำเดินเป็นต้น

เทรนต้นไม้ที่กำลังได้รับ
ความนิยม ในเมืองไทย

ในปัจจุบันการปลูกต้นไม้ ประดับ มีเทรนที่คอนข้างมาแรง
อย่างเช่น ไม้ด่าง กระบองเพชร และบอนสีเป็นต้น ถึงแม้
บางต้นจะมีราคาที่ต่ำลง แต่ก็ยังเป็นพืชที่ได้รับความนิยม
เช่นเดิม

ต้นสนฉัตร
โลโฟ แคคตัส
บอนสี
สวนแคคตัส
ฮาโวเทีย

“บอนสี”

ถือได้ว่าเป็นไม่ที่หลายๆ คนคงเคยเห็นปรากฎการไม้ด่าง
ฟีเวอร์มาแล้ว ซึ่งหนึ่งในนั้นก็ได้แก่บอนสี ซึ่งเดิมที่มีราคา
เพียงหลักไม่กี่บาท กลายเป็นต้นไม้ที่มีต้นไม่ราคาหลาย
แสนมาแล้ว ซึ่งในปัจจุบันราคาอาจจะลดลงมาบ้าง

“กระบองเพชร”

เป็นอีกหนึ่งต้นไม้ทะเลทราย ที่มีมากกว่า 127 สกุล และ
กว่า 2,047 สปีชีส์ ซึ่งหลายๆคนอาจจะมองว่าเป็นพืชที่
เลี้ยงงายและตายยาก ซึ่งในทางกลับกันถ้าโดนแดดมาก
ไปก็ทำให้ไหม้แดดได้

“ ต้นสนฉัตร!”

เป็นไม้ที่มีเสน่ห์ ปลูกง่ายเลี้ยงง่าย มาพร้อมจุดเด่นในเรื่อง
ของของการฟอกอากาศ ช่วยดูสารพิษในอากาศได้เป็น
อย่างดีเยี่ยม และนอกจากนั้นแล้วยังเป็นพืชที่มีอัตราการ
คายน้ำออกมาค่อนข้างมาก จึงช่วยปรับความชุ่มชื้นให้
สภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดี

ช่องทางติดต่อเรา

063-887-9455

@THEEMMALINE

@theemmalinegarden

The Emmaline Garden
บ้านและสวนในแบบ
ของคุณ

ทางเราเป็นเพียงเว็บไซต์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับพันธ์ไม้ การจัดตกแต่งบ้านและสวน
พร้อมกับจัดหน่ายสินค้า บางส่วนเท่านั้นนั้นในส่วนของที่เป็นความรู้หรือสินค้า
บางตัวทางเราไม่ได้มีจัดจำหน่าย โดยสินค้าที่เรามีจัดจำหน่ายจะอยู่ในส่วนของ
หน้า shop โดยลูกค้าสามารถเลือกดูสินค้าและสั่งซื้อได้